Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Bộ đệm Visco-Elastic KOBA

mỗi trang
Bộ đệm Visco-Elastic KVD180-300

Bộ đệm Visco-Elastic KVD180-300

 1. Visco-Elastic buffer KVD180-300
 2. Hành trình 300mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 1 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KVD180-200

Bộ đệm Visco-Elastic KVD180-200

 1. Visco-Elastic buffer KVD180-200
 2. Hành trình 200mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KVD180-100

Bộ đệm Visco-Elastic KVD180-100

 1. Visco-Elastic buffer KVD180-100
 2. Hành trình 100mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KVD130-150

Bộ đệm Visco-Elastic KVD130-150

 1. Visco-Elastic buffer KVD130-150
 2. Hành trình 150mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KVD130-100

Bộ đệm Visco-Elastic KVD130-100

 1. Visco-Elastic buffer KVD130-100
 2. Hành trình 100mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KVD 100-100

Bộ đệm Visco-Elastic KVD 100-100

 1. Visco-Elastic buffer KVD 100-100
 2. Hành trình 100mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KVD100-50

Bộ đệm Visco-Elastic KVD100-50

 1. Visco-Elastic buffer KVD100-50
 2. Hành trình 50mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KVD55-50

Bộ đệm Visco-Elastic KVD55-50

 1. Visco-Elastic buffer KVD55-50
 2. Hành trình 50mm
 3. Vận tốc tác động: 0.02~5m/s
 4. Nhiệt độ: -20'c~80'c
 5. Tùy chọn đặc biệt: Body painting và Temp. : -40 ~ 120’c
 6. Thân: Kẽm
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH230-1300

Bộ đệm Visco-Elastic KESH230-1300

 1. Visco-Elastic buffer KESH230-1300
 2. Hành trình 1300mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH220-1200

Bộ đệm Visco-Elastic KESH220-1200

 1. Visco-Elastic buffer KESH220-1200
 2. Hành trình 1200mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH200-1050

Bộ đệm Visco-Elastic KESH200-1050

 1. Visco-Elastic buffer KESH200-1050
 2. Hành trình 1050mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH175-850

Bộ đệm Visco-Elastic KESH175-850

 1. Visco-Elastic buffer KESH175-850
 2. Hành trình 850mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH155-650

Bộ đệm Visco-Elastic KESH155-650

 1. Visco-Elastic buffer KESH155-650
 2. Hành trình 550mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH140-400H

Bộ đệm Visco-Elastic KESH140-400H

 1. Visco-Elastic buffer KESH140-400H
 2. Hành trình 400mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 1 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH140-500

Bộ đệm Visco-Elastic KESH140-500

 1. Visco-Elastic buffer KESH140-500
 2. Hành trình 500mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 8 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESH130-400

Bộ đệm Visco-Elastic KESH130-400

 1. Visco-Elastic buffer KESH130-400
 2. Hành trình 400mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-800

Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-800

 1. Visco-Elastic buffer KESS110-800
 2. Hành trình 800mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-600

Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-600

 1. Visco-Elastic buffer KESS110-600
 2. Hành trình 600mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-400H

Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-400H

 1. Visco-Elastic buffer KESS110-400H
 2. Hành trình 400mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-400

Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-400

 1. Visco-Elastic buffer KESS110-400
 2. Hành trình 400mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-275

Bộ đệm Visco-Elastic KESS110-275

 1. Visco-Elastic buffer KESS110-275
 2. Hành trình 275mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS90-270

Bộ đệm Visco-Elastic KESS90-270

 1. Visco-Elastic buffer KESS90-270
 2. Hành trình 270mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS90-200

Bộ đệm Visco-Elastic KESS90-200

 1. Visco-Elastic buffer KESS90-200
 2. Hành trình 200mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS75-200

Bộ đệm Visco-Elastic KESS75-200

 1. Visco-Elastic buffer KESS75-200
 2. Hành trình 200mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS75-150

Bộ đệm Visco-Elastic KESS75-150

 1. Visco-Elastic buffer KESS75-150
 2. Hành trình 150mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESS50-150

Bộ đệm Visco-Elastic KESS50-150

 1. Visco-Elastic buffer KESS50-150
 2. Hành trình 150mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESE215-180

Bộ đệm Visco-Elastic KESE215-180

 1. Visco-Elastic buffer KESE215-180
 2. Hành trình 180mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESE180-160

Bộ đệm Visco-Elastic KESE180-160

 1. Visco-Elastic buffer KESE180-160
 2. Hành trình 160mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESE160-140

Bộ đệm Visco-Elastic KESE160-140

 1. Visco-Elastic buffer KESE160-140
 2. Hành trình 140mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESE155-130

Bộ đệm Visco-Elastic KESE155-130

 1. Visco-Elastic buffer KESE155-130
 2. Hành trình 130mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 2 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESE116-105

Bộ đệm Visco-Elastic KESE116-105

 1. Visco-Elastic buffer KESE116-105
 2. Hành trình 105mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESM 90-60

Bộ đệm Visco-Elastic KESM 90-60

 1. Visco-Elastic buffer KESM 90-60
 2. Hành trình 60mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 1 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESM75-45

Bộ đệm Visco-Elastic KESM75-45

 1. Visco-Elastic buffer KESM75-45
 2. Hành trình 45mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESM60-35

Bộ đệm Visco-Elastic KESM60-35

 1. Visco-Elastic buffer KESM60-35
 2. Hành trình 35mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESM50-35

Bộ đệm Visco-Elastic KESM50-35

 1. Visco-Elastic buffer KESM50-35
 2. Hành trình 35mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt
Bộ đệm Visco-Elastic KESM40-22

Bộ đệm Visco-Elastic KESM40-22

 1. Visco-Elastic buffer KESM40-22
 2. Hành trình 22mm
 3. Tối đa. vận tốc tác động: 5m / giây
 4. Nhiệt độ: -40 ℃ ~ 80 ℃
 5. Thanh piston: Chrome cứng (trên 25µ)
 6. Thân và ngàm: Kẽm, mạ Ni,
 7. Ứng dụng: Ô tô, Sản xuất thép, quốc phòng, Đường sắt, Bột giấy, Giấy, Hàng hải, xử lý vật liệu, v.v.
0985.288.164 0 lượt

Top

   (0)