Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Giảm xóc ACE

mỗi trang
Giảm chấn A3X12EUS

Giảm chấn A3X12EUS

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X12EUS
 2. Hành trình: 305mm
 3. Công suất lực: 44.000Nm/Cycle
 4. Lực: 5.400.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 610Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 204.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 2 lượt
Giảm chấn A3X8EUS

Giảm chấn A3X8EUS

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X8EUS
 2. Hành trình: 203mm
 3. Công suất lực: 28.200Nm/Cycle
 4. Lực: 3.600.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 540Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 181.500kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn A3X5EUS

Giảm chấn A3X5EUS

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X5EUS
 2. Hành trình: 127mm
 3. Công suất lực: 15.800Nm/Cycle
 4. Lực: 2.260.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 480Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 154.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn A3X12EUR

Giảm chấn A3X12EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X12EUR
 2. Hành trình: 305mm
 3. Công suất lực: 44.000Nm/Cycle
 4. Lực: 5.400.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 610Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 204.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 2 lượt
Giảm chấn A3X8EUR

Giảm chấn A3X8EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X8EUR
 2. Hành trình: 203mm
 3. Công suất lực: 28.200Nm/Cycle
 4. Lực: 3.600.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 540Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 181.500kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A3X5EUR

Giảm chấn A3X5EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X5EUR
 2. Hành trình: 127mm
 3. Công suất lực: 15.800Nm/Cycle
 4. Lực: 2.260.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 480Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 154.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A3X12EUF

Giảm chấn A3X12EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X12EUF
 2. Hành trình: 305mm
 3. Công suất lực: 44.000Nm/Cycle
 4. Lực: 5.400.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 610Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 204.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A3X5EUF

Giảm chấn A3X5EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A3X5EUF
 2. Hành trình: 127mm
 3. Công suất lực: 15.800Nm/Cycle
 4. Lực: 2.260.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 480Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 154.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X10EUSM

Giảm chấn A2X10EUSM

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X10EUSM
 2. Hành trình: 254mm
 3. Công suất lực: 23.700Nm/Cycle
 4. Lực: 2.200.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 320Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 113.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 2 lượt
Giảm chấn A2X8EUSM

Giảm chấn A2X8EUSM

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X8EUSM
 2. Hành trình: 152mm
 3. Công suất lực: 19.200Nm/Cycle
 4. Lực: 1.900.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 260Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 90.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X6EUSM

Giảm chấn A2X6EUSM

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X6EUSM
 2. Hành trình: 152mm
 3. Công suất lực: 13.500Nm/Cycle
 4. Lực: 1.600.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 260Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 86.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X4EUSM

Giảm chấn A2X4EUSM

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X4EUSM
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 900Nm/Cycle
 4. Lực: 1.350.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 250Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 82.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn A2X2EUSM

Giảm chấn A2X2EUSM

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X2EUSM
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 3.600Nm/Cycle
 4. Lực: 1.100.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 250Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 77.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X10EUR

Giảm chấn A2X10EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X10EUR
 2. Hành trình: 254mm
 3. Công suất lực: 23.700Nm/Cycle
 4. Lực: 2.200.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 320Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 113.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X8EUR

Giảm chấn A2X8EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X8EUR
 2. Hành trình: 203mm
 3. Công suất lực: 19.200Nm/Cycle
 4. Lực: 1.900.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 260Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 90.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X6EUR

Giảm chấn A2X6EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X6EUR
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 13.500Nm/Cycle
 4. Lực: 1.600.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 260Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 86.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X4EUR

Giảm chấn A2X4EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X4EUR
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 9.000Nm/Cycle
 4. Lực: 1.350.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 250Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 82.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X2EUR

Giảm chấn A2X2EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X10EUF
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 3.600Nm/Cycle
 4. Lực: 2.200.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 320Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 113.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X10EUF

Giảm chấn A2X10EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X10EUF
 2. Hành trình: 203mm
 3. Công suất lực: 23.700Nm/Cycle
 4. Lực: 2.200.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 320Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 113.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X8EUF

Giảm chấn A2X8EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X8EUF
 2. Hành trình: 203mm
 3. Công suất lực: 19.200Nm/Cycle
 4. Lực: 1.900.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 260Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 90.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X6EUF

Giảm chấn A2X6EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X6EUF
 2. Hành trình: 152mm
 3. Công suất lực: 13.500Nm/Cycle
 4. Lực: 1.600.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 260Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 86.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X4EUF

Giảm chấn A2X4EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X4EUF
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 9.000Nm/Cycle
 4. Lực: 1.135.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 250Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 77.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A2X2EUF

Giảm chấn A2X2EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A2X2EUF
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 3.600Nm/Cycle
 4. Lực: 1.100.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 250Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 77.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X61/2EUS

Giảm chấn A11/2X61/2EUS

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X61/2EUS  
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 7.700Nm/Cycle
 4. Lực: 1.180.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 308Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 45.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X5EUS

Giảm chấn A11/2X5EUS

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X5EUS    
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 5.900Nm/Cycle
 4. Lực: 904.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 227Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 41.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn A11/2X2EUS

Giảm chấn A11/2X2EUS

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X31/2EUS
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 2.350Nm/Cycle
 4. Lực: 362.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 195Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 32.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X31/2EUS

Giảm chấn A11/2X31/2EUS

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X31/2EUS
 2. Hành trình: 89mm
 3. Công suất lực: 4.150Nm/Cycle
 4. Lực: 633.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 218Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 36.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn A11/2X61/2EUC

Giảm chấn A11/2X61/2EUC

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X61/2EUC
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 7.700Nm/Cycle
 4. Lực: 1.118.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 308Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 45.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 2 lượt
Giảm chấn A11/2X5EUC

Giảm chấn A11/2X5EUC

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X5EUC
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 5.900Nm/Cycle
 4. Lực: 904.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 218Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 36.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X31/2EUC

Giảm chấn A11/2X31/2EUC

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X31/2EUC
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 4.150Nm/Cycle
 4. Lực: 633.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 218Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 36.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X2EUC

Giảm chấn A11/2X2EUC

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X2EUC
 2. Hành trình: 50mm
 3. Công suất lực: 2.350Nm/Cycle
 4. Lực: 362.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 195Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 32.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X2EUR

Giảm chấn A11/2X2EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X2EUR
 2. Hành trình: 89mm
 3. Công suất lực: 2.350Nm/Cycle
 4. Lực: 663.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 218Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 36.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn A11/2X31/2EUR

Giảm chấn A11/2X31/2EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X31/2EUR
 2. Hành trình: 89mm
 3. Công suất lực: 4.150Nm/Cycle
 4. Lực: 663.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 218Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 36.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X61/2EUR

Giảm chấn A11/2X61/2EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X61/2EUR
 2. Hành trình: 127mm
 3. Công suất lực: 7.700Nm/Cycle
 4. Lực: 1.108.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 308Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 45.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X5EUR

Giảm chấn A11/2X5EUR

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X5EUR
 2. Hành trình: 127mm
 3. Công suất lực: 5.900Nm/Cycle
 4. Lực: 904.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 227Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 41.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn A11/2X61/2EUF

Giảm chấn A11/2X61/2EUF

 1. Miniature Shock Absorbers ACE A11/2X61/2EUF
 2. Hành trình: 165mm
 3. Công suất lực: 7.700Nm/Cycle
 4. Lực: 1,180.000Nm/h
 5. Trọng lượng hiệu dụng tối thiểu: 308Kg
 6. Trọng lượng hiệu dụng tối đa: 45.000kg
 7. Phạm vi vận tốc tác động: 0.1m/s to 5m/s
 8. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -12°C đến +66°C
0985.288.164 0 lượt

Top

   (0)