Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Giảm chấn CEC Series S

mỗi trang
Giảm chấn QD19-420-140

Giảm chấn QD19-420-140

Giảm chấn QD19-420-140-250N/300N/350N/400N/450N/500N/550N/600N/650N/700N/750N/800N/850N/900N/950N/1000N
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:
SDT: 0985288164 - Mail: sales@congtyhdh.com

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn YQ20-150-290

Giảm chấn YQ20-150-290

YQ20-150-290-450N/500N/550N/580N/600N/650N/680N/700N/750N/800N/850N/900N/950N/1000N/1050N/1100N
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:
SDT: 0985288164 - Mail: sales@congtyhdh.com

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn YQ20-93-280

Giảm chấn YQ20-93-280

YQ20-93-280-450N/500N/550N/580N/600N/650N/680N/700N/750N/800N/850N/900N/950N/1000N/1050N/1100N
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:
SDT: 0985288164 - Mail: sales@congtyhdh.com

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn YQ16-100

Giảm chấn YQ16-100

YQ16-100-100N/150N/200N/250N/300N/320N/350N/380N/400N/420N/450N/480N/500N
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:
SDT: 0985288164 - Mail: sales@congtyhdh.com

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn YQ8-18-100

Giảm chấn YQ8-18-100

YQ8-18-100-100N/150N/200N/250N/300N/350N/400N/450N/500N
Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:
SDT: 0985288164 - Mail: sales@congtyhdh.com

0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-2 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-2 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010-2 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-3 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-3 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010-3 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-1 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-1 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010-1 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 5 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-3 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-3 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412-3 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-2 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-2 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412-2 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-1 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-1 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412-1 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 4 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S2015 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S2015 NC

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M20, bước răng 1,5 mm, hành trình 15 mm, không có nắp.

0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S2015

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S2015

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M20, bước răng 1,5 mm, hành trình 15 mm.

0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1412 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1412 NC

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M14, bước răng 1,5 mm, hành trình 12 mm, không có nắp.

0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1412

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1412

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M14, bước răng 1,5 mm, hành trình 12 mm.

0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1210 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1210 NC

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M12, bước răng 1,0 mm, hành trình 10 mm, không có nắp.

0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1210

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1210

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M12, bước răng 1,0 mm, hành trình 10 mm.

0985.288.164 9 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1007 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1007 NC

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M10 * bước răng 1,0 mm, hành trình 7 mm; không có nắp.

0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1007

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S1007

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
 Ren M10, bước 1.0mm, hành trình 7mm.

0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S0806

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN S0806

- Giảm xóc không thể điều chỉnh, mỗi loại chỉ có một cách bố trí lỗ thoát khí duy nhất.
- Xử lý bề mặt: Xử lý thấm nitơ.
- Ren M8, bước 1.0mm, hành trình 6mm.

0985.288.164 0 lượt

Top

   (0)