Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Giảm chấn ACE

mỗi trang
Đệm giảm chấn SL-300-25-D-MP3

Đệm giảm chấn SL-300-25-D-MP3

 1. Damping Pads ACE SL-300-25-D-MP3
 2. Mật độ: 480kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 25mm
 5. Công suất lực: 210Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 11 lượt
Đệm giảm chấn SL-300-25-D-MP2

Đệm giảm chấn SL-300-25-D-MP2

 1. Damping Pads ACE SL-300-25-D-MP2
 2. Mật độ: 480kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 25mm
 5. Công suất lực: 101Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 5 lượt
Đệm giảm chấn SL-300-25-D-MP1

Đệm giảm chấn SL-300-25-D-MP1

 1. Damping Pads ACE SL-300-25-D-MP1
 2. Mật độ: 480kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 25mm
 5. Công suất lực: 59Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 7 lượt
Đệm giảm chấn SL-300-12-D-MP3

Đệm giảm chấn SL-300-12-D-MP3

 1. Damping Pads ACE SL-300-12-D-MP3
 2. Mật độ: 480kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 121Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 9 lượt
Đệm giảm chấn SL-300-12-D-MP2

Đệm giảm chấn SL-300-12-D-MP2

 1. Damping Pads ACE SL-300-12-D-MP2
 2. Mật độ: 480kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 65Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 7 lượt
Đệm giảm chấn SL-300-12-D-MP1

Đệm giảm chấn SL-300-12-D-MP1

 1. Damping Pads ACE SL-300-12-D-MP1
 2. Mật độ: 480kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 38Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 9 lượt
Đệm giảm chấn SL-100-25-D-MP3

Đệm giảm chấn SL-100-25-D-MP3

 1. Damping Pads ACE SL-100-25-D-MP3
 2. Mật độ: 340kg/m3
 3. Hành trình: 12.5mm
 4. Độ dày: 25mm
 5. Công suất lực: 63Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 6 lượt
Đệm giảm chấn SL-100-25-D-MP2

Đệm giảm chấn SL-100-25-D-MP2

 1. Damping Pads ACE SL-100-25-D-MP2
 2. Mật độ: 340kg/m3
 3. Hành trình: 12.5mm
 4. Độ dày: 25mm
 5. Công suất lực: 40Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 3 lượt
Đệm giảm chấn SL-100-25-D-MP1

Đệm giảm chấn SL-100-25-D-MP1

 1. Damping Pads ACE SL-100-25-D-MP1
 2. Mật độ: 340kg/m3
 3. Hành trình: 12.5mm
 4. Độ dày: 25mm
 5. Công suất lực: 20Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 9 lượt
Đệm giảm chấn SL-100-12-D-MP3

Đệm giảm chấn SL-100-12-D-MP3

 1. Damping Pads ACE SL-100-12-D-MP3
 2. Mật độ: 340kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 60Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 25 lượt
Đệm giảm chấn SL-100-12-D-MP2

Đệm giảm chấn SL-100-12-D-MP2

 1. Damping Pads ACE SL-100-12-D-MP2
 2. Mật độ: 340kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 30Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 4 lượt
Đệm giảm chấn SL-100-12-D-MP1

Đệm giảm chấn SL-100-12-D-MP1

 1. Damping Pads ACE SL-100-12-D-MP1
 2. Mật độ: 340kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 15Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 2 lượt
Đệm giảm chấn SL-030-25-D-MP3

Đệm giảm chấn SL-030-25-D-MP3

 1. Damping Pads ACE SL-030-25-D-MP3
 2. Mật độ: 170kg/m3
 3. Hành trình: 12.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 42Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 4 lượt
Đệm giảm chấn SL-030-25-D-MP2

Đệm giảm chấn SL-030-25-D-MP2

 1. Damping Pads ACE SL-030-25-D-MP2
 2. Mật độ: 170kg/m3
 3. Hành trình: 12.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 15Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 4 lượt
Đệm giảm chấn SL-030-25-D-MP1

Đệm giảm chấn SL-030-25-D-MP1

 1. Damping Pads ACE SL-030-25-D-MP1
 2. Mật độ: 170kg/m3
 3. Hành trình: 12.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 6.7Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 4 lượt
Đệm giảm chấn SL-030-12-D-MP3

Đệm giảm chấn SL-030-12-D-MP3

 1. Damping Pads ACE SL-030-12-D-MP3
 2. Mật độ: 170kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 19Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 3 lượt
Đệm giảm chấn SL-030-12-D-MP2

Đệm giảm chấn SL-030-12-D-MP2

 1. Damping Pads ACE SL-030-12-D-MP2
 2. Mật độ: 170kg/m3
 3. Hành trình: 6.5mm
 4. Độ dày: 12.5mm
 5. Công suất lực: 8Nm/Cycle
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 3 lượt
Đệm giảm chấn SL-030-12-D-MP1

Đệm giảm chấn SL-030-12-D-MP1

 1. Damping Pads ACE SL-030-12-D-MP1
 2. Mật độ: 170kg/m3
 3. Độ dày: 12.5mm
 4. Công suất lực: 3.1Nm/Cycle
 5. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -5°C đến +50°C
0985.288.164 3 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR117-30HD

Đệm cao su giảm chấn TR117-30HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR117-30HD
 2. Hành trình: 30mm
 3. Công suất lực: 11.480Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 8.457Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 2 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR105-28HD

Đệm cao su giảm chấn TR105-28HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR105-28HD
 2. Hành trình: 44mm
 3. Công suất lực: 6.576Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 4.697Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR102-44HD

Đệm cao su giảm chấn TR102-44HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR102-44HD
 2. Hành trình: 44mm
 3. Công suất lực: 6.576Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 4.697Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 1 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR97-35HD

Đệm cao su giảm chấn TR97-35HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR97-35HD
 2. Hành trình: 35mm
 3. Công suất lực: 3.949Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 2.821Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR97-31HD

Đệm cao su giảm chấn TR97-31HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR97-31HD
 2. Hành trình: 31mm
 3. Công suất lực: 10.833Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 7.738Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR93-24HD

Đệm cao su giảm chấn TR93-24HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR93-24HD
 2. Hành trình: 24mm
 3. Công suất lực: 4.789Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 3.421Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR90-37HD

Đệm cao su giảm chấn TR90-37HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR90-37HD
 2. Hành trình: 37mm
 3. Công suất lực: 5.292Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 3.780Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR89-21HD

Đệm cao su giảm chấn TR89-21HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR89-21HD
 2. Hành trình: 21mm
 3. Công suất lực: 6.213Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 4.438Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR85-33HD

Đệm cao su giảm chấn TR85-33HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR85-33HD
 2. Hành trình: 33mm
 3. Công suất lực: 3.536Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 2.526Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 1 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR79-31HD

Đệm cao su giảm chấn TR79-31HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR79-31HD
 2. Hành trình: 31mm
 3. Công suất lực: 4.165Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 2.975Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 21 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR79-20HD

Đệm cao su giảm chấn TR79-20HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR79-20HD
 2. Hành trình: 20mm
 3. Công suất lực: 3.912Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 2.794Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR72-26HD

Đệm cao su giảm chấn TR72-26HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR72-26HD
 2. Hành trình: 26mm
 3. Công suất lực: 2.380Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 1.700Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR63-24HD

Đệm cao su giảm chấn TR63-24HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR63-24HD
 2. Hành trình: 24mm
 3. Công suất lực: 2.885Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 2.061Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR62-19HD

Đệm cao su giảm chấn TR62-19HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR62-19HD
 2. Hành trình: 19mm
 3. Công suất lực: 4.116Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 2.940Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR62-15HD

Đệm cao su giảm chấn TR62-15HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR62-15HD
 2. Hành trình: 15mm
 3. Công suất lực: 2.506Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 1.790Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR57-21HD

Đệm cao su giảm chấn TR57-21HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR57-21HD
 2. Hành trình: 21mm
 3. Công suất lực: 1.672Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 1.194Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR52-14HD

Đệm cao su giảm chấn TR52-14HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR52-14HD
 2. Hành trình: 14mm
 3. Công suất lực: 2.288Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 1.634Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt
Đệm cao su giảm chấn TR47-17HD

Đệm cao su giảm chấn TR47-17HD

 1. Profile Dampers Shock Absorbers ACE TR47-17HD
 2. Hành trình: 17mm
 3. Công suất lực: 1.190Nm/Cycle
 4. Chịu Lực: 850Nm/Cycle
 5. Phạm vi vận tốc max: 5m/s
 6. Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40°C đến +90°C
0985.288.164 0 lượt

Top

   (0)