Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Giảm chấn CEC series SC

mỗi trang
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660-3

 1. Giảm xóc thủy lực SC3660-3
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. INNER BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M36, bước ren 1.5mm, STROKE 60mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660-2

 1. Giảm xóc thủy lực SC3660-2
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. INNER BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M36, bước ren 1.5mm, STROKE 60mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660-1

 1. Giảm xóc thủy lực SC3660-1
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. INNER BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M36, bước ren 1.5mm, STROKE 60mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC3660

 1. Giảm xóc thủy lực SC3660
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. INNER BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M36, bước ren 1.5mm, STROKE 60mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-3 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-3 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725-3 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-2 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-2 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725-2 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-1 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-1 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725-1 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. KHÔNG CÓ NẮP
 5. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-3

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725-3
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-2

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725-2
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725-1

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725-1
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2725

 1. Giảm xóc thủy lực SC2725
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580-3

 1. Giảm xóc thủy lực SC2580-3
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580-2

 1. Giảm xóc thủy lực SC2580-2
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580-1

 1. Giảm xóc thủy lực SC2580-1
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2580

 1. Giảm xóc thủy lực SC2580
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550-3

 1. Giảm xóc thủy lực SC2550-3
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550-2

 1. Giảm xóc thủy lực SC2550-2
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 12 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550-1

 1. Giảm xóc thủy lực SC2550-1
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2550

 1. Giảm xóc thủy lực SC2550
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 50mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540-3

 1. Giảm xóc thủy lực SC2540-3
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 40mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540-2

 1. Giảm xóc thủy lực SC2540-2
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 40mm
0985.288.164 22 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540-1

 1. Giảm xóc thủy lực SC2540-1
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 40mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2540

 1. Giảm xóc thủy lực SC2540
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 40mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-3 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-3 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525-3 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-2 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-2 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525-2 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-1 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-1 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525-1 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525 NC
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-3

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525-3
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-2

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525-2
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525-1

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525-1
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2525

 1. Giảm xóc thủy lực SC2525
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5(2.0)mm, STROKE 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-13A

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-13A

 1. Giảm xóc thủy lực SC2050-13A
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5mm, STROKE 50mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-12A

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-12A

 1. Giảm xóc thủy lực SC2050-12A
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5mm, STROKE 50mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-11A

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-11A

 1. Giảm xóc thủy lực SC2050-11A
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5mm, STROKE 50mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SC2050-3

 1. Giảm xóc thủy lực SC2050-3
 2. EACH WITH 2 NUTS
 3. COLOR BOX PACKING
 4. M20, bước ren 1.5mm, STROKE 50mm
0985.288.164 1 lượt

Top

   (0)