Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Giảm xóc IZMAC

mỗi trang
Giảm chấn LDS160-MC

Giảm chấn LDS160-MC

 1. Shock Absorber LDS160-MC
 2. Hành trình: 160mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS160-LS

Giảm chấn LDS160-LS

 1. Shock Absorber LDS160-LS
 2. Hành trình: 160mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS160-FR

Giảm chấn LDS160-FR

 1. Shock Absorber LDS160-FR
 2. Hành trình: 160mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS160-CS

Giảm chấn LDS160-CS

 1. Shock Absorber LDS160-CS
 2. Hành trình: 160mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS125-MC

Giảm chấn LDS125-MC

 1. Shock Absorber LDS125-MC
 2. Hành trình: 125mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS125-LS

Giảm chấn LDS125-LS

 1. Shock Absorber LDS125-LS
 2. Hành trình: 125mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS125-FR

Giảm chấn LDS125-FR

 1. Shock Absorber LDS125-FR
 2. Hành trình: 125mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS125-CS

Giảm chấn LDS125-CS

 1. Shock Absorber LDS125-CS
 2. Hành trình: 125mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS100-MC

Giảm chấn LDS100-MC

 1. Shock Absorber LDS100-MC
 2. Hành trình: 100mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn LDS100-LS

Giảm chấn LDS100-LS

 1. Shock Absorber LDS100-LS
 2. Hành trình: 100mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS100-FR

Giảm chấn LDS100-FR

 1. Shock Absorber LDS100-FR
 2. Hành trình: 100mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS100-CS

Giảm chấn LDS100-CS

 1. Shock Absorber LDS100-CS
 2. Hành trình: 100mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn LDS75-MC

Giảm chấn LDS75-MC

 1. Shock Absorber LDS75-MC
 2. Hành trình: 75mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS75-LS

Giảm chấn LDS75-LS

 1. Shock Absorber LDS75-LS
 2. Hành trình: 75mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS75-FR

Giảm chấn LDS75-FR

 1. Shock Absorber LDS75-FR
 2. Hành trình: 75mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS75-CS

Giảm chấn LDS75-CS

 1. Shock Absorber LDS75-CS
 2. Hành trình: 75mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS50-MC

Giảm chấn LDS50-MC

 1. Shock Absorber LDS50-MC
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS50-LS

Giảm chấn LDS50-LS

 1. Shock Absorber LDS50-LS
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS50-FR

Giảm chấn LDS50-FR

 1. Shock Absorber LDS50-FR
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn LDS50-CS

Giảm chấn LDS50-CS

 1. Shock Absorber LDS50-CS
 2. Hành trình: 40mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn LDS40-MC

Giảm chấn LDS40-MC

 1. Shock Absorber LDS40-MC
 2. Hành trình: 40mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn LDS40-LS

Giảm chấn LDS40-LS

 1. Shock Absorber LDS40-LS
 2. Hành trình: 40mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 17 lượt
Giảm chấn LDS40-FR

Giảm chấn LDS40-FR

 1. Shock Absorber LDS40-FR
 2. Hành trình: 40mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 3 lượt
Giảm chấn LDS40-CS

Giảm chấn LDS40-CS

 1. Shock Absorber LDS40-CS
 2. Hành trình: 40mm
 3. Tốc độ: 6m/s
 4. Nhiệt độ: -20 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 100°C

 

0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn MDA85-50-MC

Giảm chấn MDA85-50-MC

 1. Shock Absorber MDA85-50-MC
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn MDA85-50-LS

Giảm chấn MDA85-50-LS

 1. Shock Absorber MDA85-50-LS
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn MDA85-50-FR

Giảm chấn MDA85-50-FR

 1. Shock Absorber MDA85-50-FR
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 1 lượt
Giảm chấn MDA85-50-CS

Giảm chấn MDA85-50-CS

 1. Shock Absorber MDA85-50-CS
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 2 lượt
Giảm chấn MDA64-50-MC

Giảm chấn MDA64-50-MC

 1. Shock Absorber MDA64-50-MC
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn MDA64-50-LS

Giảm chấn MDA64-50-LS

 1. Shock Absorber MDA64-50-LS
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 14 lượt
Giảm chấn MDA64-50-FR

Giảm chấn MDA64-50-FR

 1. Shock Absorber MDA64-50-FR
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn MDA64-50-CS

Giảm chấn MDA64-50-CS

 1. Shock Absorber MDA64-50-CS
 2. Hành trình: 50mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn MDA45-25-MC

Giảm chấn MDA45-25-MC

 1. Shock Absorber MDA45-25-MC
 2. Hành trình: 25mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn MDA45-25-LS

Giảm chấn MDA45-25-LS

 1. Shock Absorber MDA45-25-LS
 2. Hành trình: 25mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 2 lượt
Giảm chấn MDA45-25-FR

Giảm chấn MDA45-25-FR

 1. Shock Absorber MDA45-25-FR
 2. Hành trình: 25mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 0 lượt
Giảm chấn MDA45-25-CS

Giảm chấn MDA45-25-CS

 1. Shock Absorber MDA45-25-CS
 2. Hành trình: 25mm
 3. Tốc độ: 0,1 ~ 5m/s
 4. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120 ° C
0985.288.164 1 lượt

Top

   (0)