Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Giảm chấn kim loại FUJI

mỗi trang
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FPD-0715A2-SW/CW/BW

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FPD-0715A2-SW/CW/BW

 1. Giảm xóc thủy lực FPD-0715A2-SW/CW/BW
 2. Hành trình 15mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FPD-0715A1-SW/CW/BW

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FPD-0715A1-SW/CW/BW

 1. Giảm xóc thủy lực FPD-0715A1-SW/CW/BW
 2. Hành trình 15mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-4275-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-4275-2

 1. Giảm xóc thủy lực FES-4275-2
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 75mm
 4. Ren M42x1.5
0985.288.164 17 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-4275-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-4275-1

 1. Giảm xóc thủy lực FES-4275-1
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 75mm
 4. Ren M42x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-3050

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-3050

 1. Giảm xóc thủy lực FES-3050
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 50mm
 4. Ren M30x3.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-2440

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-2440

 1. Giảm xóc thủy lực FES-2440
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 40mm
 4. Ren M24x3
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-2030

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-2030

 1. Giảm xóc thủy lực FES-2030
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 30mm
 4. Ren M20x2.5
0985.288.164 22 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-1625

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-1625

 1. Giảm xóc thủy lực FES-1625
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 25mm
 4. Ren M16x2
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-1220

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-1220

 1. Giảm xóc thủy lực FES-1220
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 20mm
 4. Ren M12x1.75
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-1215

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-1215

 1. Giảm xóc thủy lực FES-1215
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 15mm
 4. Ren M12x1.75
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-0607

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FES-0607

 1. Giảm xóc thủy lực FES-0607
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 7mm
 4. Ren M6x1
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FSB-1609-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FSB-1609-C

 1. Giảm xóc thủy lực FSB-1609-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 9mm
 4. Ren M16x1.75
0985.288.164 9 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FSB-1407-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FSB-1407-C

 1. Giảm xóc thủy lực FSB-1407-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 7mm
 4. Ren M14x1.75
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FSB-1205-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FSB-1205-C

 1. Giảm xóc thủy lực FSB-1205-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 5mm
 4. Ren M12x1.75
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FED-3020M-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FED-3020M-C

 1. Giảm xóc thủy lực FED-3020M-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 20mm
 4. Ren M30x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FED-2010M-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FED-2010M-C

 1. Giảm xóc thủy lực FED-2010M-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 10mm
 4. Ren M20x1.5
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-2708L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-2708L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FV-2708L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 8mm
 4. Ren M27x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-2508L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-2508L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FV-2508L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 8mm
 4. Ren M25x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-2008L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-2008L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FV-2008L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 8mm
 4. Ren M20x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-1606L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-1606L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FV-1606L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 6mm
 4. Ren M16x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-1406L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FV-1406L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FV-1406L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 6mm
 4. Ren M14x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-2706L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-2706L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FS-2706L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 6mm
 4. Ren M27x1.5
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-2506L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-2506L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FS-2506L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 6mm
 4. Ren M25x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-1606L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-1606L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FS-1606L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 6mm
 4. Ren M16x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-1406L-S

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FS-1406L-S

 1. Giảm xóc thủy lực FS-1406L-S
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 6mm
 4. Ren M14x1.5
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FL-1620H-S/C/H

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FL-1620H-S/C/H

 1. Giảm xóc thủy lực FL-1620H-S/C/H
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 20mm
 4. Ren M16x1.5
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FL-1417H-S/C/H

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FL-1417H-S/C/H

 1. Giảm xóc thủy lực FL-1417H-S/C/H
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 17mm
 4. Ren M14x1.0
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FL-1214H-S/C/H

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FL-1214H-S/C/H

 1. Giảm xóc thủy lực FL-1214H-S/C/H
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 14mm
 4. Ren M12x1.0
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-80400-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-80400-C

 1. Giảm xóc thủy lực FK-80400-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 400mm
 4. Ren M80x2.0
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-80300-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-80300-C

 1. Giảm xóc thủy lực FK-80300-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 300mm
 4. Ren M80x2.0
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-80200-C

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-80200-C

 1. Giảm xóc thủy lực FK-80200-C
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 200mm
 4. Ren M80x2.0
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-3035H-C-060

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-3035H-C-060

 1. Giảm xóc thủy lực FK-3035H-C-060
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 35mm
 4. Ren M30x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-3035M-C-060

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-3035M-C-060

 1. Giảm xóc thủy lực FK-3035M-C-060
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 35mm
 4. Ren M30x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-3035L-C-060

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-3035L-C-060

 1. Giảm xóc thủy lực FK-3035L-C-060
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 35mm
 4. Ren M30x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-2725H-C-060

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-2725H-C-060

 1. Giảm xóc thủy lực FK-2725H-C-060
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 25mm
 4. Ren M27x1.5
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-2725M-C-060

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FK-2725M-C-060

 1. Giảm xóc thủy lực FK-2725M-C-060
 2. Nhiệt độ: -5~70
 3. Hành trình 25mm
 4. Ren M27x1.5
0985.288.164 0 lượt

Top

   (0)