Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Đệm thủy lực IZMAC

mỗi trang
Đệm thủy lực HDS140-1000

Đệm thủy lực HDS140-1000

 1. Hydraulic buffers HDS140-1000
 2. Hành trình: 1000mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS140-800

Đệm thủy lực HDS140-800

 1. Hydraulic buffers HDS140-800
 2. Hành trình: 800mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS140-600

Đệm thủy lực HDS140-600

 1. Hydraulic buffers HDS140-600
 2. Hành trình: 600mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS140-500

Đệm thủy lực HDS140-500

 1. Hydraulic buffers HDS140-500
 2. Hành trình: 500mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS140-400

Đệm thủy lực HDS140-400

 1. Hydraulic buffers HDS140-400
 2. Hành trình: 400mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS140-300

Đệm thủy lực HDS140-300

 1. Hydraulic buffers HDS140-300
 2. Hành trình: 300mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS140-200

Đệm thủy lực HDS140-200

 1. Hydraulic buffers HDS140-200
 2. Hành trình: 200mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS140-100

Đệm thủy lực HDS140-100

 1. Hydraulic buffers HDS140-100
 2. Hành trình: 1000mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-1000

Đệm thủy lực HDS120-1000

 1. Hydraulic buffers HDS120-1000
 2. Hành trình: 1000mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-800

Đệm thủy lực HDS120-800

 1. Hydraulic buffers HDS120-800
 2. Hành trình: 800mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-600

Đệm thủy lực HDS120-600

 1. Hydraulic buffers HDS120-600
 2. Hành trình: 500mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-500

Đệm thủy lực HDS120-500

 1. Hydraulic buffers HDS120-500
 2. Hành trình: 500mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-400

Đệm thủy lực HDS120-400

 1. Hydraulic buffers HDS120-400
 2. Hành trình: 400mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-300

Đệm thủy lực HDS120-300

 1. Hydraulic buffers HDS120-300
 2. Hành trình: 300mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-250

Đệm thủy lực HDS120-250

 1. Hydraulic buffers HDS120-250
 2. Hành trình: 250mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-200

Đệm thủy lực HDS120-200

 1. Hydraulic buffers HDS120-200
 2. Hành trình: 200mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-150

Đệm thủy lực HDS120-150

 1. Hydraulic buffers HDS120-150
 2. Hành trình: 150mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS120-100

Đệm thủy lực HDS120-100

 1. Hydraulic buffers HDS120-100
 2. Hành trình: 100mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS100-300

Đệm thủy lực HDS100-300

 1. Hydraulic buffers HDS100-300
 2. Hành trình: 300mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS100-250

Đệm thủy lực HDS100-250

 1. Hydraulic buffers HDS100-250
 2. Hành trình: 250mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS100-200

Đệm thủy lực HDS100-200

 1. Hydraulic buffers HDS100-200
 2. Hành trình: 200mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS100-150

Đệm thủy lực HDS100-150

 1. Hydraulic buffers HDS100-150
 2. Hành trình: 150mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS100-100

Đệm thủy lực HDS100-100

 1. Hydraulic buffers HDS100-100
 2. Hành trình: 100mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 2 lượt
Đệm thủy lực HDS100-80

Đệm thủy lực HDS100-80

 1. Hydraulic buffers HDS100-80
 2. Hành trình: 80mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS85-250

Đệm thủy lực HDS85-250

 1. Hydraulic buffers HDS85-250
 2. Hành trình: 200mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS85-200

Đệm thủy lực HDS85-200

 1. Hydraulic buffers HDS85-200
 2. Hành trình: 200mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 1 lượt
Đệm thủy lực HDS85-150

Đệm thủy lực HDS85-150

 1. Hydraulic buffers HDS85-150
 2. Hành trình: 150mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS85-100

Đệm thủy lực HDS85-100

 1. Hydraulic buffers HDS85-100
 2. Hành trình: 100mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS85-50

Đệm thủy lực HDS85-50

 1. Hydraulic buffers HDS85-50
 2. Hành trình: 50mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS65-200

Đệm thủy lực HDS65-200

 1. Hydraulic buffers HDS65-200
 2. Hành trình: 200mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS65-150

Đệm thủy lực HDS65-150

 1. Hydraulic buffers HDS65-150
 2. Hành trình: 150mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS65-100

Đệm thủy lực HDS65-100

 1. Hydraulic buffers HDS65-100
 2. Hành trình: 100mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS65-75

Đệm thủy lực HDS65-75

 1. Hydraulic buffers HDS65-75
 2. Hành trình: 75mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 0 lượt
Đệm thủy lực HDS65-50

Đệm thủy lực HDS65-50

 1. Hydraulic buffers HDS65-50
 2. Hành trình: 50mm
 3. Nhiệt độ: -10 ~ 80°C Đặc biệt: -40 ~ 120°C

 

0985.288.164 2 lượt

Top

   (0)