Hỗ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0985.288.164

Call/Zalo: 0985.288.164

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Giảm chấn CEC

mỗi trang
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SR100

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SR100

 1. Giảm xóc thủy lực SR100
 2. Max load kgF: 15~380
 3. Nhiệt độ: 0~60
 4. Hành trình 100mm
0985.288.164 8 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SR60

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SR60

 1. Giảm xóc thủy lực SR60
 2. Max load kgF: 15~380
 3. Nhiệt độ: 0~60
 4. Hành trình 60mm
0985.288.164 8 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SR30

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SR30

 1. Giảm xóc thủy lực SR30
 2. Max load kgF: 15~380
 3. Nhiệt độ: 0~60
 4. Hành trình 30mm
0985.288.164 37 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-2 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-2 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010-2 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-3 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-3 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010-3 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-1 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010-1 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010-1 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 5 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS2010 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS2010 NC
 2. Hành trình 10mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-3 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-3 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412-3 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-2 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-2 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412-2 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-1 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412-1 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412-1 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCS1412 NC

 1. Giảm xóc thủy lực SCS1412 NC
 2. Hành trình 12mm
0985.288.164 4 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050-3

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2050-3
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 50mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050-2

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2050-2
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 50mm
0985.288.164 3 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050-1

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2050
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 50mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2050

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2050
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 50mm
0985.288.164 3 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035-3

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2035-3
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 35mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035-2

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2035-2
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 35mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035-1

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2035-1
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 35mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2035

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2035
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 35mm
0985.288.164 24 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030-3

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030-3

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2030-3
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 30mm
0985.288.164 18 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030-2

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030-2

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2030-2
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 30mm
0985.288.164 6 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030-1

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030-1

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2030-1
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 30mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN SCD2030

 1. Giảm xóc thủy lực SCD2030
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 30mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC3650

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC3650

 1. Giảm xóc thủy lực FC3650
 2. M36, bước ren 1.5mm, hành trình 20mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC3625

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC3625

 1. Giảm xóc thủy lực FC3625
 2. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, hành trình 25mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2725 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2725 NC

 1. Giảm xóc thủy lực FC2725 NC
 2. Không có nắp
 3. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, hành trình 25mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2725

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2725

 1. Giảm xóc thủy lực FC2725
 2. M27, bước ren 3.0(1.5)mm, hành trình 25mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2550

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2550

 1. Giảm xóc thủy lực FC2550
 2. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, hành trình 50mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2540

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2540

 1. Giảm xóc thủy lực FC2540
 2. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, hành trình 40mm
0985.288.164 47 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2525 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2525 NC

 1. Giảm xóc thủy lực FC2525 NC
 2. không có nắp
 3. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, hành trình 25mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2525

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2525

 1. Giảm xóc thủy lực FC2525
 2. không có nắp
 3. M25, bước ren 1.5(2.0)mm, hành trình 25mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2020 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2020 NC

 1. Giảm xóc thủy lực FC2020 NC
 2. không có nắp
 3. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 20mm
0985.288.164 1 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2020

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2020

 1. Giảm xóc thủy lực FC2020
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 20mm
0985.288.164 0 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2016 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2016 NC

 1. Giảm xóc thủy lực FC2016 NC
 2. Không nắp
 3. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 16mm
0985.288.164 2 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2016

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC2016

 1. Giảm xóc thủy lực FC2016
 2. M20, bước ren 1.5mm, hành trình 10mm
0985.288.164 4 lượt
GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC1410 NC

GIẢM CHẤN KHÍ NÉN FC1410 NC

 1. Giảm xóc thủy lực FC1410 NC
 2. Không nắp
 3. M14, bước ren 1.5 (1.0)mm, hành trình 10mm
0985.288.164 0 lượt

Top

   (0)